พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น  โดยมีผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องสุนทรากูล สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.มนตรี หวลทรัพย์