พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

นาวาอากาศเอก ประชากร เพ่งผล ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น  โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องอาหารกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ภาพ/ข่าว : ร.อ.นที ทองงามดี