พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

นาวาอากาศเอกชนาถ วงศ์ตลาดขวัญ ผู้อำนวยการกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น  โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ ห้องประชุมกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๙  มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.คงทน อรรถาพิธ