การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


      ตามที่กองทัพอากาศกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมช่างอากาศได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดย พลอากาศโทกิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดธรรมาภิรตาราม นอกจากนั้นได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.มนตรี  หวลทรัพย์