กรมช่างอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ ผ่านระบบ VTC

พลอากาศตรี  ประทีป  โลหิตศิริ รองเจ้ากรมช่างอากาศและหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ โดยได้ประชุมตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฎ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ รับการตรวจเยี่ยมฯ

 

 

ภาพ/ข่าว : น.ท.ญาณวุฒิ ศรีนุ่น