กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมสภาพรถก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

     ตามอนุมัติของ นาวาอากาศเอกวัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ให้ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ  จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมสภาพรถก่อนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก ให้แก่กำลังพลของกองซ่อมเครื่องยนต์ฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หมวดขนส่ง กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ

ข่าว /ภาพ : ร.ต.ศตวรรษ  ปิ่นแก้ว