พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน รุ่นที่ ๕๐

     พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน รุ่นที่ ๕๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมช่างอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีโรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

ข่าว /ภาพ : พ.อ.อ.ปวริศ อ่อนสุทธิ