กองซ่อมเครื่องยนต์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) 

 

นาวาอากาศเอก วัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

ภาพ/ข่าว : น.ต.อุทัย อุษานาภาเดช