พิธีรับ-ส่งหน้าที่ เจ้ากรมช่างอากาศ

กรมช่างอากาศจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมช่างอากาศระหว่าง พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และพลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.มนตรี  หวลทรัพย์