ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๖๔

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ณ ลานหน้า กองบังคับการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เพื่อรับฟังโอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชา    โดยนาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ปทานนท์ รองผู้อำนวยการ   กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธี   โดยมีนาวาอากาศเอก สงวน เปี่ยมสุขสัมพันธ์ นายทหารช่างอากาศ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมรับฟังโอวาทในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

 


ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.คงทน อรรถาพิธ