คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล

ตรวจเยี่ยมการผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน ๔๑


นาวาอากาศเอกไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซลและคณะฯ ตรวจเยี่ยมการผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน ๔๑ เพื่อดูการผลิตฯ การบำรุงรักษาเครื่องฯ และการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ตอบสนองนโยบายพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล โดยมี นาวาอากาศเอกปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ภาพ/ข่าว : น.อ.ลือธวุฒิ นิลาบุตร