พิธีประกาศหลักธรรมาภิบาลของกรมช่างอากาศ 

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีประกาศหลักธรรมาภิบาล ของกรมช่างอากาศ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี มีความโปร่งใส ไร้การทุจริต โดยมอบภาพหลักธรรมมาภิบาล ๕ ข้อ กรมช่างอากาศ ให้หน่วยขึ้นตรง นำไปเผยแพร่แก่กำลังพลในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการ กรมช่างอากาศ

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.ต.ณัฐพนธ์  ศังขจาตกิ