พิธีรับ-ส่งหน้าที่ หัวหน้ากองบริการ กรมช่างอากาศ 

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  กีหงษ์ นายทหารประจำกรมพลาธิการทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศโทหญิง วรัญชา  เวสารัชอารีย์กุล หัวหน้ากองบริการ กรมช่างอากาศ  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง สุนทรากูล สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

 

ภาพ/ข่าว : นายสัญญา  ดอนคุณศรี