กรมช่างอากาศจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


พลอากาศตรี พิษณุ ปานวงษ์ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.มนตรี  หวลทรัพย์