การนำเสนอผลงานกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในการประกวดระดับกองทัพอากาศ รอบแรก

กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔ กลุ่ม ประเภท KM (๓ กลุ่ม) และ QCC (๑ กลุ่ม) นำเสนอการประกวดผลงานกลุ่มกิจกรรมฯ รอบแรก ผ่านระบบ VCT ณ ห้องประชุม JMOC (กรมช่างอากาศ ณ ที่ตั้งบางซื่อ) และ ห้องประชุมกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ประเภท KM (๓ กลุ่ม)

  • กลุ่ม Argon Team 2020  (สังกัด กรง.ชอ.)
  • กลุ่ม EMD 2020  (สังกัด กซย.ชอ.)
  • กลุ่ม SUPER TICRIS  (สังกัด กวก.ชอ.)

 

 

 

ประเภท QCC (๑ กลุ่ม)

  • กลุ่ม รวมพลัง Assemble Team (สังกัด กซย.ชอ.)

 

 

ภาพ/ข่าว : น.ท.ชินกร  เหมือนวงษ์