กรมช่างอากาศจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน 

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการจัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ณ ที่ตั้งบางซื่อ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓


ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.มนตรี หวลทรัพย์ (ปชส.กซภ.ชอ.)