กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


นาวาอากาศเอก วัฒนชัย  เพิ่มกำลังเมือง ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น พร้อมกับมอบกล้าไม้ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าแผนกซ่อมเครื่องยนต์ที่ ๑ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

ภาพ/ข่าว : น.ต.ประยุทธ  โหละสุต (ปชส.กซย.ชอ.)