บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบตู้น้ำดื่มเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลกรมช่างอากาศ 

พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบตู้น้ำดื่ม จำนวน ๒ ตู้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลกรมช่างอากาศ ในภารกิจปิดกรมช่างอากาศ ณ ที่ตั้งบางซื่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ๑ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ