ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกรมช่างอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงศ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศบางซื่อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกรมช่างอากาศ ในภารกิจปิดกรมช่างอากาศ บางซื่อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่กรมช่างอากาศ บางซื่อ ทั้งในพื้นที่ราชการและบ้านพักอาศัย เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยพลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยการทำงานที่บ้าน (work from home) และเตรียมพร้อมในกรณีต้องสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศและหน่วยบิน เจ้ากรมช่างอากาศจะสั่งการทาง Joint Maintenance Operating Centre (JMOC) โดยเจ้าหน้าที่ชุด Maintenance Recovery Team (MRT) พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง 

 

ภาพ/ข่าว :  พ.อ.ต.ณัฐพนธ์ ศังขจาตกิ (ปชส.กรง.ชอ.)