กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา และแนวทางป้องกัน

ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 


นาวาอากาศเอกวัฒนชัย เพิ่มกำลังเมือง ผู้อำนวยการกองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ เข้าแถวร่วมร้องเพลงชาติกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ พร้อมกับชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา วิธีการต่างๆ และแนวทางป้องกัน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์ กองซ่อมเครื่องยนต์ กรมช่างอากาศ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ภาพ/ข่าว : น.ต.ประยุทธ  โหละสุต (ปชส.กซย.ชอ.)