แผนกแพทย์ กองบริการ กรมช่างอากาศ ได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณคมฤทธิ์ เปี่ยมศรี ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญต่อการป้องกัน Corona Disease (Virus CoV-19) ของบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่แผนกแพทย์ กองบริการ กรมช่างอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ตามสมควรต่อไป


ภาพ/ข่าว : นายสัญญา  ดอนคุณศรี (ปชส.กรก.ชอ.)

 

 

 

S 21340252