Events Calendar

25 February - 03 March, 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20191208
  พิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • A20191205
  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
 • A20191204
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
 • A20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • A20191202-2
  พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20191128
  กิจกรรมวันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • D20190711
  ขอเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • D20190617
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20191203
  กองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
 • C20191127
  ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕
 • C20190924
  ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • C20191106
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพอากาศ ณ วัดลาดสนุ่น
 • C20190909
  การรับสมัคร โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓
 • B20191210
  กองทัพอากาศ พร้อมด้วยกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลังการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC)
 • B20191128
  หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
 • B20191126
  ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ กองบิน ๔
 • B20191125
  ตรวจสอบมาตรฐานการบิน ประเมินผล RM และ KM กองบิน ๔๖
 • B20191125-2
  นักเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่นเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • B20191125-3
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.
 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)...
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ไม่พบฟีด