Events Calendar

Saturday 13 April 2024
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20200327
  กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • A20200326
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
 • A20200326-2
  กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
 • A20200325
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตสำรอง​ ของธนาคารเลือด​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช​ กรมแพทย์ทหารอากาศ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
 • A20200324
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ สร้างความมั่นใจ มีสินค้าเพียงพอสำหรับกำลังพลและครอบครัว
 • A20200320
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกรมช่างอากาศ
 • D20200310
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • C20200326
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • C20200304-2
  ประกาศเลื่อนการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200319
  ๑๓๓ ปี กระทรวงกลาโหม
 • C20200319-2
  กองทัพอากาศ กำหนดล้างถนนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19
 • C20200306
  เสวนาวิชาการ Disruptive Technology กับความมั่นคงแห่งชาติ
 • C20200304
  ขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • B20200327
  กองบิน ๕ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
 • B20200326
  วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • B20200325
  กองบิน ๒๑ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม
 • B20200324
  พิธีแสดงความยินดีให้กับ ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๕-๖๒-๒
 • B20200320
  กองอำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020 จัดพิธีมอบอ่างล้างหน้าและแปรงฟันให้กับโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • B20200319
  กองอำนวยการฝึกรวมการทดแทนการฝึก COPE TIGER 2020 จัดพิธีมอบอาคารจอดรถจักรยานยนต์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.
 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)...
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด