Events Calendar

Sunday 22 December 2019
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20200127
  การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี การทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • A20200124
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
 • A20200123
  พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 • A20200123-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย)
 • A20200122
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับเสนาธิการทหารอากาศสวีเดน
 • A20200122-2
  พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์”
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • D20191107
  กรมข่าวทหารอากาศ จะเปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 • D20191029
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นที่๑/๖๓)
 • D20190722
  พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
 • D20190815
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม
 • C20200122
  ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ​ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
 • C20191225
  กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ ๒๖ พระพุทธศาสดาประชานาถ
 • C20200116
  ๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย
 • C20200103
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ ๙๙ปี ชุด “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” พ.ศ.๒๕๖๒
 • C20191114
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200102
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • B20200127
  กรมช่างอากาศจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการ Joint Maintenance Operations Center (JMOC)
 • B20200124
  จิตอาสาฯ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
 • B20200123
  ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคฤดูร้อน (ชัยพฤกษ์ ๖๒)
 • B20200123-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
 • B20200122
  การประชุมแผนบูรณาการปฏิบัติการฝนหลวง และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • B20200121
  การประชุมทบทวนการช่วยเหลือเพื่อความมั่นคง ระหว่างกองทัพอากาศ กับ JUSMAGTHAI
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.
 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)...
 • E20190327
  ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
 • E20190415
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
 • E20190311
  ทอ.แจงกรณีคลิปข้าราชการประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด