Events Calendar

Tuesday 06 March 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20181116
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและป้องกันทางอากาศเวียดนาม ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • A20181114
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • A20181114-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ
 • A20181114-3
  เสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจากผู้ช่วยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย
 • A20181114-4
  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ
 • A20181113
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20181112
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181108
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181106
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181105
  กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181029
  กรมกำลังพลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๙ อัตรา
 • B20181115
  พิธีไหว้ครูโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • B20181115-2
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป
 • B20181115-3
  การบรรยายพิเศษ “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”
 • B20181115-4
  เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการของกองบิน ๒
 • B20181114
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๖
 • B20181114-2
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๓
 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180827
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด