Events Calendar

Sunday 11 March 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20180810-3
  การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)
 • A20180812
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 • A20180812-2
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • A20180810
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • A20180810-2
  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • A20180809
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • C20180809
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180807
  ​กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • C20180801
  ​​การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)
 • C20180724
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี”
 • C20180720
  พิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่
 • C20180720-2
  กองทัพอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • B20180808
  โรงเรียนการบินจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕
 • B20180808-2
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • B20180807
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๓
 • B20180807-2
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๑
 • B20180807-3
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจําปี ๒๕๖๑”
 • B20180807-4
  กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 • E20180727
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ สปป.ลาว เป็นวันที่สาม
 • E20180726
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้ สปป.ลาว เป็นวันที่สอง พร้อมตั้งกองบิน...
 • E20180725
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
 • E20180725-1
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของพระราชทาน ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว
 • E2018076
  กองทัพอากาศให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือท่องเที่ยวอับปาง จังหวัดภูเก็ต
 • E20180613
  ครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด