Events Calendar

Wednesday 28 February 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20181012
  พิธีปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20181011
  พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๓
 • A20181009
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย
 • A20181009-2
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • A20181008
  พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๖๒
 • A20181001
  พิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙)
 • D20180820
  ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20180627
  การแต่งกายชุดครึ่งยศสโมสรในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ประจาปี ๒๕๖๑
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • C20180820
  กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ ๑/๖๒)
 • C20180817
  การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ Strategic Crisis Management Exercise ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180809
  ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180807
  ​กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทํานุบํารุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • C20180801
  ​​การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR 2018)
 • C20180724
  กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี”
 • B20181009-2
  กองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
 • B20181009
  โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
 • B20181009-3
  กองบิน ๒๑ จัดพิธีตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
 • B20181003
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๗
 • B20181002
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๘
 • B20181001
  กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180827
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กองทัพอากาศ กับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด...
 • E20180822
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ
 • E20180810
  การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด