Events Calendar

Friday 05 January 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20180116
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางไปอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจําปี ๒๕๖๑
 • A20180116-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • A20180115
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์/กรุงเทพฯ
 • A20180114
  พิธีปิดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Sirivannavari Thailand Masters 2018
 • A20180113
  วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • A20180111
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171113
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • B20180117
  พิธีเปิดหลักสูตรนักบินลำเลียงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๑๐
 • B20180115
  การประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม Air Thamal 28/2018
 • B20180115-2
  องคมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบหมายให้ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นผู้แทนมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 • B20180115-3
  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ กองบิน ๑
 • B20180114
  กองบิน ๕๖ ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนา กรมทหาราบที่ ๕
 • B20180112
  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบกครบรอบ ๓๖ ปี
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • E20171206
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ...
 • E20171205
  กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐