Events Calendar

Wednesday 03 January 2018
No events were found
 1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20180614
  ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการ กองบิน ๒๑
 • A20180613
  พิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20180613-2
  พิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย”
 • A20180613-3
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
 • A20180612
  เสนาธิการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารปากีสถาน
 • A20180612-2
  สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามโปรแกรมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
 • D20180528
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง กําหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก ครั้งที่ ๑/๖๑
 • D20180504
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอุปสมบทหมู่กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20180425
  แจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์
 • D20180402
  โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
 • D20180322
  ขอเชิญร่วมงานรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • C20180619
  โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ ๒
 • C20180607
  ๑๓ มิถุนายน วันที่ระลึกวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาร "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"
 • C20180606
  การแข่งขันการปฏิบัติการไซเบอร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180521-2
  กองทัพอากาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180528
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180528-2
  กองทัพอากาศจะดำเนินการเรียกพล ทหารประทวนกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๑
 • B20180615
  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
 • B20180615-2
  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ครบรอบ ๖๐ ปี
 • B20180612
  การแข่งขันการปฏิบัติการไซเบอร์ ชิงถ้วยรางวัลผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • B20180613
  พิธีปิดหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน รุ่นที่ ๔๔
 • B20180613-2
  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • B20180613-3
  กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารส่งกําลังบํารุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓
 • E20180613
  ครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16
 • E20180613-1
  กองทัพอากาศ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • E20180605
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20180523
  กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล
 • E20180403
  กองทัพอากาศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20180329
  พิธีมังคลาภิเษกองค์พระรูปหล่อจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ...