ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สอบภาควิชาการ)     ดังมีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ 

 

....รายละเอียด