ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฎว่า มีผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

..อ่านรายละเอียด