รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา

ด้วย กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ : ขอแก้ไขคุณวุฒิและค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ผนวก ก ลำดับ ๑๐ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ) คลิกดูรายละเอียด