ประกาศกรมช่างอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

รายละเอียด..............