ประกาศกรมช่างอากาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) 

 

รายละเอียด...