ประกาศกรมช่างอากาศ เรื่อง กำหนดการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

Download