ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง กรมช่างอากาศ 

 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือน  
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
ประกาศร่าง TOR 


ซ่อมเครื่องช่วยหมุนติด JET START MODEL A/M32A S/N RZ79001001 [อ่านต่อ...] 
รถลาก บ.ขนาด ๒๐,๐๐๐ ปอนด์ MODEL: TMX-150-12 [อ่านต่อ...] 
ซ่อมเตาอบสูญญากาศ (VACUUM FURNACCE) S/N 1375 [อ่านต่อ...] 
จ้างบริการบำรุงรักษาอุโมงค์ลม [อ่านต่อ...] 
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์พื้น (GROUND SERVICE EQUIPMENT) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๖ GROUND AUTOMOBILEUNIT [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๖ GROUND POWER UNIT [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน ฮ.๖ง.(BELL-412) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๒ [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน บ.ข.๑๘ข.(F-5E) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน บ.ล.๑๑ข.(BOEING 737-400) [อ่านต่อ...] 

 
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : ผลผู้ชนะ (วิธีพิเศษ) 


ซ่อมเครื่องช่วยหมุนติด JET START MODEL A/M32A S/N RZ79001001 [อ่านต่อ...] 
รถลาก บ.ขนาด ๒๐,๐๐๐ ปอนด์ MODEL: TMX-150-12 [อ่านต่อ...] 
ซ่อมเตาอบสูญญากาศ (VACUUM FURNACCE) S/N 1375 [อ่านต่อ...] 
จ้างบริการบำรุงรักษาอุโมงค์ลม [อ่านต่อ...] 
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์พื้น (GROUND SERVICE EQUIPMENT) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๖ GROUND AUTOMOBILEUNIT [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๖ GROUND POWER UNIT [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน ฮ.๖ง.(BELL-412) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้น กองบิน ๒ [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน บ.ข.๑๘ข.(F-5E) [อ่านต่อ...] 
เหมาบริการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นสำหรับสนับสนุน บ.ล.๑๑ข.(BOEING 737-400) [อ่านต่อ...] เข้าระบบจัดการข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง